Full 1

Different times
require a different approach

technology-driven new ways of working

working in the metaverse

technology-driven new ways of working

Technology-driven new ways of working

Full 1

Different times
require a different approach

technology-driven new ways of working

working in the metaverse

technology-driven new ways of working

Technology-driven new ways of working

Full 1

Different times
require a different approach

technology-driven new ways of working

working in the metaverse

technology-driven new ways of working

Technology-driven new ways of working

previous arrow
next arrow
  WELKOM

Welkom op de website van het eerste Workplace Transformation Summit, jouw toegangspoort tot de toekomst van werk! Dit toonaangevende evenement combineert kennis met netwerken en biedt een dynamisch platform om de veranderende werklandschappen te verkennen, beïnvloed door geavanceerde technologie en sociale verschuivingen. Met een scherpe focus op werkplekinnovatie overbrugt het summit op vakkundige wijze traditionele en moderne werkmethoden, met aandacht voor waar, wanneer en hoe werk gebeurt in de huidige technologiegedreven wereld.
 
Bereid je voor om geïnspireerd te worden door acht vooraanstaande keynote sprekers op het gebied van werkplekstrategieën, arbeidsmarkttrends, talent aantrekken, remote werken, de waarde van AI, het werken in eXtended Realisties en technologie en samenleving. Loop jij graag voorop? Dit summit is een buitengewone kans voor leiders in management, HR, facilities, IT en adviserende rollen om jouw professionele visie en strategische aanpak te verrijken.
 
Het Summit vindt plaats op 3 oktober op de High Tech Campus. Zie hieronder voor meer informatie.

  WORKPLACE TRANSFORMATION SUMMIT

Veel organisaties navigeren momenteel door veranderingen in hun werkmethoden. Het summit biedt praktische inzichten om te helpen anticiperen en effectief te reageren op bestaande en toekomstige uitdagingen.

De ochtendsessie verkent de evolutie van werkplekken door de eeuwen heen en biedt inzichten in de toekomst van werk, inclusief best practices en valkuilen van hybride werken, strategieën voor toekomstbestendige manieren van werken en AI-gedreven werkmethoden.

 

De middagsessie verschuift de focus naar de implicaties van technologie voor de arbeidsmarkt, werken op afstand en fractioneel werk als oplossing voor de ‘mensenpuzzel’, werken in het metaverse en de psychologische kant van effectief omgaan met nieuwe technologie.

Image
  SUMMIT OCHTENDPROGRAMMA
Image

Navigeren door werkplektransformaties: verleden, heden en toekomstperspectieven

De postkamer zou nooit verdwijnen, maar we weten nu dat beroepen en manieren van werken van voorbijgaande aard kunnen zijn.

Werkplekken evolueren in de loop van de tijd als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen die worden veroorzaakt door technologische, economische en maatschappelijke veranderingen. Deze gebeurtenissen leiden tot een wijdverspreide verschuiving in werkpraktijken die bekend staat als werkplektransformatie, met als opmerkelijk voorbeeld de opkomst van het moderne werken op afstand. Op basis van inzichten uit transformaties uit het verleden wordt een aanstaande verschuiving in de manier van werken gesuggereerd. Dit biedt het management mogelijkheden om innovatieve werkpraktijken te implementeren en te anticiperen op de impact ervan op de huisvesting en bedrijfsvoering.
Spreker: Dr. Herman Kok - LinkedIn

Navigeren door de realiteit van kantoorgebruik in hybride werkomgevingen

Veel organisaties bevinden zich op een kruispunt en balanceren tussen de dynamiek van werken op kantoor en werken op afstand.

Deze transitie komt vaak voort uit onzekerheid of de behoefte aan meer tijd om een volledige transformatie te ondergaan. Het begrijpen van de werkelijke impact van hybride werken op de efficiëntie van de organisatie is echter cruciaal.

 

De lezing is gestoeld op onderzoek over hoe kantoorruimtes daadwerkelijk worden gebruikt in dit hybride model, met de nadruk op taakefficiëntie (hoe individuen hun werk uitvoeren) en teamefficiëntie (de effectiviteit van gezamenlijke inspanningen). Aan bod komen de uitdagingen en kansen die deze dubbele aanpak met zich meebrengen, en hoe organisaties hun omgevingen kunnen optimaliseren voor zowel individuele productiviteit als teamsamenwerking. Door het voorbijgaande karakter van het hybride model en de implicaties ervan op de lange termijn te erkennen, kunnen organisaties betekenisvolle stappen voorwaarts zetten in hun werkplekstrategieën.

Spreker: Vincent le Noble - LinkedIn
Image
Image

Huisvestingsstrategie gaat niet over werkplekken

De traditie om werknemers een fysieke werkplek te bieden, bepaalde grotendeels de eerdere huisvestingskeuzes.

De locatie van het kantoor is vaak een gegeven uit het verleden. Vroeger werkten we (bijna) fulltime op kantoor en waren medewerkers bereid dagelijks naar kantoor te reizen om aanwezig te zijn. In de loop van de tijd hebben we geleerd dat werknemers de werkplek steeds meer als een arbeidsvoorwaarde beschouwen in plaats van als een gegeven omstandigheid.

 

Arbeidsmarktomstandigheden, individualisme, digitalisering van werk, polarisatie en meer maatschappelijke ontwikkelingen hebben de manier waarop werknemers hun werkplek ervaren veranderd. Ze stellen eisen aan reistijd, aansluiting bij cultuur en de toegevoegde waarde van de werkomgeving voor hun eigen ontwikkeling en werkprocessen. Terwijl huidige huisvestingsstrategieën meestal gaan over productiviteit en het creëren van economische waarde. Al het andere – of het nu gaat om vitaliteit, werktevredenheid, duurzaamheid of identiteit – is een afgeleide. Moeten we de werkomgeving niet beschouwen als één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden?

Spreker: Nick Lettink - LinkedIn

De digitale revolutie en de toekomst van werk

Technologie heeft ons werk inmiddels permanent veranderd. We zijn onder andere op afstand gaan werken.

Daar past dan ook een digitale etiquette bij om het allemaal netjes te laten verlopen. En toch, ondanks al die technologie zijn we weinig productiever geworden de laatste jaren. We gaan bijvoorbeeld dom om met email en de smartphone. Hoe technologie werk nog verder gaat veranderen wordt toegelicht aan de hand van een AI-experiment. Hiermee wordt meteen duidelijk wat de impact is van AI op de arbeidsmarkt. AI wordt op dit moment vooral ingezet om banen te automatiseren. Economen van Stanford University en MIT pleiten er echter voor om met AI de mogelijkheden van menselijke inspanning te vergroten.

Spreker: Aaron Mirck - LinkedIn

Image

TECHNOLOGY-DRIVEN NEW WAYS OF WORKING

Find out the latest state and what companies are capable of now and in the future
Image
  SUMMIT MIDDAGPROGRAMMA
Image

Technologie en de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt zal de komende twintig jaar met personeelstekorten blijven kampen. Verschillende maatregelen kunnen dit tekort opvangen, waarbij technologie misschien wel het meeste potentieel biedt.

Niet om medewerkers te vervangen, maar om ze te ondersteunen, wat nodig is gezien de stagnerende productiviteitsgroei ondanks de beschikbare technologie.

 

Technologie kan de sleutel zijn tot het terugdringen van het personeelstekort, maar levert niet altijd de verwachte productiviteitswinst op. De randvoorwaarden, zoals medewerkers die de technologie begrijpen, gebruiken en accepteren, zijn cruciaal. Ook de werkplek speelt een belangrijke rol. Een goede werkplek biedt niet alleen goede digitale infrastructuur, beveiliging en hulpmiddelen, maar vergemakkelijkt ook het leren en menselijke interactie.

Spreker: Anne Megens - LinkedIn

Remote en fractional work als oplossing voor de people puzzle

We leven in ongekende tijden die worden gevoed door een toenemende schaarste aan arbeidskrachten en technologische innovaties.

Met het besef dat we de manier waarop we werk organiseren moeten herontwerpen en de lessen die we hebben geleerd van thuiswerken tijdens de pandemie, lijken remote en fractional work een logisch scenario voor de toekomst te bieden. Een geweldige kans om de people puzzle op te lossen!

 

Digitaal werk en het gebruik van online talentplatforms bieden mogelijkheden om talent te benutten, waardoor werkgevers hun talentpools kunnen verbreden en beter gebruik kunnen maken van verborgen potentieel. Maar welke invloed heeft dit op gebieden als management, werkregelingen, medewerkersbetrokkenheid, samenwerking en cultuur? Laten we samen de organisatie van de toekomst verkennen en vormgeven!

Spreker: Diana Russo - LinkedIn
Image
Image

Werken in de metaverse

De metaverse maakt als persistente en meeslepende digitale ruimte de ontwikkeling, distributie en consumptie van digitale artefacten mogelijk.

Er zijn al tientallen miljarden euro’s aan transacties uitgevoerd. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en levensechte virtuele samenwerking zal binnenkort mogelijk worden met talloze toepassingen in kantoorwerk, onderwijs, gezondheidszorg, toerisme, transport en detailhandel. Ontdek de laatste stand van zaken en waartoe bedrijven nu en in de toekomst in staat zijn.

 

Dit onderdeel wordt in het Engels verzorgd.

Spreker: Will Hurst - LinkedIn

Technologie, persoonlijke effectiviteit en psychologie

Ondanks alle geweldige beloften en voorspellingen, is de arbeidsproductiviteit gestagneerd in het digitale tijdperk.

Bovendien krijgen steeds meer mensen te maken met hoge werkdruk, burn-out en zelfs angststoornissen. Wat is er aan de hand? Gebruiken we al deze prachtige technologie op de juiste manier?

 

Helaas is het antwoord nee. Dat komt omdat de wisselwerking tussen technologie en psychologie onproductief gedrag creëert. Kortom, veel kenniswerkers verliezen hun hoofd. En dat is precies wat we niet nodig hebben in tijden van crisis en arbeidstekorten. Wat gaan we hieraan doen? In zijn lezing gaan Kees Verhoeven en het publiek op zoek naar antwoorden en concrete handelingsperspectieven.

Spreker: Kees Verhoeven - LinkedIn
Image

Programma

09:00 – 10:00 Ontvangst
10:00 – 12:30 Ochtendprogramma
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 16:30 Middagprogramma
16:30 – 17:15 Paneldiscussie en key take aways
17:15 – 18:30 Afsluiting & social event

Prijs

€ 795 exclusief BTW
Masterclass alumni € 645 exclusief BTW

Datum & Locatie

Image
Image
Image
Image

Dagvoorzitter Wendy Kok-Linders

Join me on Linkedin

Dagvoorzitter Wendy Kok-Linders

Join me on Linkedin

Werkplektransformatie verwijst naar het proces van
het herdefiniëren en herstructureren van de traditionele
werkomgeving in het hier en nu. Deze summit biedt deelnemers
strategische inzichten in de laatste trends en technologieën die de toekomst van werk vormgeven.

Het begrijpen van deze trends en het onderliggende mechanisme van werkplektransformatie is cruciaal voor het ontwikkelen van vooruitstrevende werk- en werkplekstrategieën.


Meer te weten komen over Herman’s achtergrond.


read more about Herman Kok 

Werkplektransformatie verwijst naar het proces van het herdefiniëren en herstructureren van de traditionele werkomgeving in het hier en nu. Deze summit biedt deelnemers strategische inzichten in de laatste trends en technologieën die de toekomst van werk vormgeven.

Het begrijpen van deze trends en het onderliggende mechanisme van werkplektransformatie is cruciaal voor het ontwikkelen van vooruitstrevende werk- en werkplekstrategieën.


Meer te weten komen over Herman’s achtergrond.


read more about Herman Kok 

Image
Image
Image

Partners

Image
Image